Legal

Termeni De Utilizare

Data publicării: 21/05/2018; Data ultimei modificări: 10/09/2018

Condiții Legale

Folosirea site-ului www.humandirect.eu, implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. HUMAN DIRECT SRL furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea in cele mai bune condiții a site-ului, care este intreținut și administrat de societatea HUMAN DIRECT SRL, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Societatea HUMAN DIRECT SRL își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului www.humandirect.eu, a structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori in acest sens. Site-ul www.humandirect.eu este găzduit de serverele unei terțe firme. Societatea HUMAN DIRECT SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizari. HUMAN DIRECT SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.humandirect.eu. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor in cauză.

Comunicări Electronice

Operațiile efectuate prin intermediul site-ului www.humandirect.eu presupun comunicarea în mod electronic. Întotdeauna vom cere consimtământul utilizatorului în prealabil în vederea primirii notificărilor de la HUMAN DIRECT SRL in mod electronic, prin e-mail sau push-notification, totuși se consideră că utilizatorul consimte la posibilele anunțuri postate pe site.

Datele Personale

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către HUMAN DIRECT SRL numai în scopul declarat pe acest site. Întotdeauna vom cere consimtământul utilizatorului în prealabil privind colectarea și stocarea datelor cu caracter personal (nume, adresă de email, număr de telefon, IP, etc.) în concordanță cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) totodată oferind transparență completă privind utilizarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații accesează: Politica De Confidențialitate.

Confidențialitate

HUMAN DIRECT SRL respectă dreptul la confidențialitate al utilizatorilor care accesează acest site, precum și reglementările legale privind informațiile personale. HUMAN DIRECT SRL va reține datele ce permit identificarea unei persoane, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail și alte informații, numai atunci când aceste date sunt trimise de către utilizator la adresa site-ului. Prin completarea și trimiterea formularelor puse la dispoziția utilizatorilor pe site, cu date personale care au o funcție de identificare, aceștia iși dau in mod expres și nemijlocit consimțământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe site în legătură cu respectivul formular. Proprietarul acestui site și/sau companiile cu care colaborează acesta vor utiliza aceste informații pentru a răspunde cererii de informații a utilizatorului sau în scopurile care sunt prezentatate pe site. Periodic, aceste informații vor putea fi folosite pentru o mai bună intelegere a necesitatilor utilizatorilor. Este posibil ca aceste informații să fie utilizate pentru a contacta utilizatorii. Pentru mai multe informații accesează: Politica De Confidențialitate.

Comentarii, Comunicări Și Alte Date/Informații

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii la adresa, pot transmite sugestii sau informații atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Societatea HUMAN DIRECT SRL are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Societatea HUMAN DIRECT SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății HUMAN DIRECT SRL și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a o distribui oriunde in lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societatii HUMAN DIRECT SRL și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licentă, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care il afisează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. HUMAN DIRECT SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afisate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.humandirect.eu.

Securitatea Informațiilor

HUMAN DIRECT SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. HUMAN DIRECT SRL își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului care stau la baza funcționării site-ului și garanteaza faptul că site-ul, serverele sau mailurile expediate de www.humandirect.eu nu conțin viruși sau alte componente dăunatoare. De asemenea, societatea HUMAN DIRECT SRL răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. Societatea HUMAN DIRECT SRL va informa utilizatorii despre orice breșă de securitate, maxim 24h după ce a aflat despre aceasta și a remediat defectele.

Limitări Ale Responsabilității

Site-ul www.humandirect.eu și materialele aferente sunt oferite "asa cum sunt" și "atât cât sunt disponibile". HUMAN DIRECT SRL nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale, exceptând cele acoperite de Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR).

Drept Aplicabil. Litigii

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și societatea HUMAN DIRECT SRL și asociații/partenerii/afiliații săi. În cazul unor eventuale conflicte între HUMAN DIRECT SRL și utilizatorii site-ului www.humandirect.eu, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dispoziții Finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.