Legal

Drepturi de autor și mărci comerciale

Data publicării: 21/05/2018; Data ultimei modificări: 21/05/2018

Drepturi De Autor (Copyright)

Întreg conținutul site-ului www.humandirect.eu (texte, imagini, butoane, programe, elemente de grafică web, date) este proprietatea HUMAN DIRECT SRL și/sau a asociaților săi și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Ansamblul acestor elemente (site-ul în sine) este proprietatea exclusivă a societații HUMAN DIRECT SRL și este protejată de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al HUMAN DIRECT SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea sa sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

Mărci Și Accesul La Site

Societatea HUMAN DIRECT SRL garantează utilizatorului accesul limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societații HUMAN DIRECT SRL, fără acordul scris al acesteia.